دوشنبه 8 آذر 1389 @ 10:49

بازدید از هنرستان

روز دوشنبه 1/9/1389 گروه کامپیوتر از هنرستان‌های غیرانتفاعی کارواندیشه و کسری منطقه(1) بازدید بعمل آورد. مشاهدات و نتیجه بازدید به کارشناسی گروه‌های آموزشی ارسال گردید.   

گروه آموزشی از همکاری پرسنل محترم هنرستان‌های مذکور کمال تشکر و قدردانی را دارد.

شنبه 6 آذر 1389 @ 21:43

طرح درس نمونه

همکاران محترم شهر تهران

با احترام به استحضار می‌رساند چنانچه طرح درسی برای کتب تخصصی رشته کامپیوتر دارید، آن را حداکثر تا 20 آذر ماه به ایمیل گروه کامپیوتر فنی‌وحرفه‌ای شهر تهران (GCFTehran@Gmail.com) ارسال نمائید تا پس از بررسی، طرح درس‌های نمونه جهت درج در سایت دبیرخانه کشوری رایانه (RazaviComputer.Blogfa.com) ارسال شوند. 

همچنین گروه از همکارانی که طرح درس آنها انتخاب شود، در فرصت مناسب تقدیر خواهد کرد.

دوشنبه 7 دی 1388 @ 09:53

دریافت DVD

سه عدد DVD محتوی آموزش و تمرین دروس "شبکه‌های رایانه" ، "برنامه‌سازی1" ، "چندرسانه‌ای" آماده‌ی توزیع بین هنرجویان رشته کامپیوتر است. طبق بخشنامه شماره 72/158611 تاریخ 8/9/88 هنرستان‌ها می‌توانستند ضمن تماس با نماینده توزیع کتب درسی در مناطق خود، نسبت به تهیه این DVDها اقدام نمایند. با توجه به اینکه درس های شبکه و برنامه سازی1 ترم دوم سال تحصیلی ارایه می شوند، در برخی مدارس هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.  

به نظر شما اشکال کجاست؟ همانطور که می دانید تا به حال در هیچ یک از رشته های فنی و حرفه ای چنین اقدامی صورت نگرفته است و این موضوع برای کارشناسان مناطق و کارکنان مدارس تازگی دارد بنابراین بهتر است هنرآموزان محترم شخصا پیگیری نمایند تا این DVDها قبل از آغاز ترم جدید به دست هنرجویان برسد.

( تعداد کل: 87 )
<<    1       ...       4       5       6       7       8