چهارشنبه 7 شهریور 1397 @ 13:52

معرفی پودمان‌های کتاب دانش فنی تخصصی

توضیح علی یاراحمدی. استان لرستان - مولف پودمان اول

نحوه تبادل داده در پروتکل‌های غیر اتصال‌گرا

نحوه تبادل داده در پروتکل‌های اتصال‌گرا

 

توضیح احمد امینی. استان خراسان‌رضوی - مولف پودمان دوم

تحلیل امنیت در فاوا

ارایه Demo از تهدیدات امنیتی و روش مقابله با آنها (Kaspersky)

ساختار پروتکل IPSec

امضای دیجیتال

معرفی سامانه مرکز عملیات امنیت (SOC)

 

توضیح فهیمه نادری صفا. استان اصفهان - مولف پودمان سوم

توضیحات اعضای شورای برنامه‌ریزی درسی

درخصوص پودمان سوم (مهناز کارکن/محمدرضایمقانی)

توضیحات اعضای شورای برنامه‌ریزی درسی

 درخصوص پودمان سوم (محمدرضاقشونی/نگین رادمنش/شیرین شعبانی)

کسب اطلاعات فنی (پاورپوینت بخش‌هایی از کتاب)

نمونه‌هایی از تگ‌ها و برچسب‌های تخصصی رشته

 

توضیح مسعود رحمانپور. استان کردستان - مولف پودمان چهارم

انیمیشن اینترنت اشیاء و ساختمان هوشمند

مقاله چالش‌های امنیت در تجارت الکترونیک

توضیحاتی کاملتر در مورد وب معنایی یا  Web3

اینترنت اشیاء

پاور پوینت معرفی شبکه‌های اجتماعی

 

توضیح حسین حریریان. استان همدان - مولف پودمان پنجم