شنبه 8 اردیبهشت 1397 @ 15:59

معرفی رشته کامپیوتر


 
معرفی رشته کامپیوتر، شایستگی‌های فنی و انتخاب رشته‌ی رشته شبکه و نرم افزار رایانه


فایل فشرده


هنرآموز: سرکار خانم مهندس امیری
هنرستان نمونه دولتی معصومیه منطقه 13 تهران


 

معرفی رشته کامپیوتر کاردانش و گرایش‌های آن


فایل فشرده


کاری از گروه کامپیوتر فنی‌وحرفه‌ای
و کاردانش استان آذربایجان غربی